Waarom Happyween?

Wij geloven in de God van de levenden, die vol Vreugde en Liefde is!

Feest vol gezelligheid

Happyween is ontstaan vanuit het verlangen om tijdens Halloween een feest vol gezelligheid te organiseren, zodat ouders een keuze hebben waar ze hun kind aan laten deelnemen. Onze feesten zijn 100% vrij van enge dingen.

Het idee achter Happyween

Happyween is ontstaan vanuit het verlangen om tijdens Halloween een feest vol gezelligheid te organiseren als alternatief voor alle griezelfeesten. Niet iedereen houdt tenslotte van griezelen. Wijzelf houden van licht. We geloven in de God van licht, de God van de levenden die Liefde is en onvoorwaardelijk van ons houdt.

Wie is God?

Wij geloven dat God altijd al bestond. Hij heeft de hemel en aarde gemaakt, het hele universum, alles. God houdt onvoorwaardelijk van ons. Hij wil zo graag dat wij Hem leren kennen, dat Hij Zijn Zoon (Jezus) naar de aarde liet gaan. Jezus heeft ons laten zien wie God de Vader is en hoe wij een relatie met Hem kunnen hebben. Daar kun je van alles over lezen in de bijbel.

Wie zijn mensen voor God?

Toen God de mens maakte, droeg Hij hen op om zorg te dragen voor de schepping en voor elkaar. Helaas bleek die opdracht nog niet zo gemakkelijk. De mens vond zichzelf belangrijker. Dit was eerder gebeurd. In de hemel, bij de engelen. De mooiste engel wilde aan God gelijk zijn en werd ongehoorzaam aan God. Wij noemen hem satan of duivel, de vijand van de mensen. Het enige wat satan wil is de relatie tussen God en mensen voorkomen of verbreken. Hij wil namelijk de belangrijkste zijn. Satan vertelde de mens in het begin dat we aan God gelijk konden zijn. Namelijk: als we God ongehoorzaam zouden zijn. De mens maakte toen die keuze om ongehoorzaam te zijn. Zo kwam er een breuk in de relatie tussen God en mens. En de mens kwam onder invloed van de macht van satan. En die heeft dus niet het beste met mensen voor. Wat nu? Hoe kan de invloed van de satan en duistere machten in het leven van mensen teniet gedaan worden? Nou, dat heeft Jezus gedaan. Hij kon dat doen, want Hij is de Zoon van God en de enige mens die nooit iets verkeerds heeft gedaan. Hij heeft Zichzelf voor ons laten kruisigen en heeft daarmee de gevolgen (eeuwige dood) van onze fouten en verkeerde keuzes teniet gedaan. Doordat Jezus ook is opgestaan uit de dood, heeft Hij de macht van de dood, van de duivel en boze geesten overwonnen. Zo heeft Hij de relatie tussen God en alle mensen weer hersteld en kan de mens weer voor altijd met God leven. Nu en straks in de hemel (eeuwig leven). Denk je nu: ‘ik begrijp het niet helemaal’, kijk dan dit filmpje eens.

God houdt zó veel van ons

Zijn Liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Dat betekent dat wát we ook verkeerd gedaan hebben of nog zullen doen: Hij zal nooit minder van ons houden. Hij wacht geduldig en vol verlangen tot het moment dat we naar Hem toekomen en ons hart openen voor Hem.
God heeft een uniek plan voor een ieder van ons. Hij heeft een fantastisch plan voor de hele aarde. En dat is dat alles opnieuw zal worden zoals Hij het bedoeld heeft. Dat we God het allerbelangrijkste zullen vinden, omdat Hij Liefde is, omdat Hij goed is en het beste met ons voor heeft. En omdat Hij ons Zijn Liefde geeft, kunnen we ook van Hem houden en met Zijn Liefde van anderen houden. We kunnen goed zijn voor iedereen en goede dingen doen voor anderen. Omdat we onszelf dan niet meer het allerbelangrijkst vinden. God veranderd ook ons leven als we ons hart openen voor Hem. Hij maakt dat we niet meer willen liegen, dat we niet meer vloeken, Hij geeft ons Zijn Vrede en Vreugde en nog zoveel meer.

Iedereen is welkom bij Happyween

Jij hoeft dit niet te geloven, of naar een kerk te gaan om deel te kunnen nemen aan Happyween activiteiten. Alle kinderen zijn van harte welkom om met ons mee te feesten. Neem gerust ook vrienden en vriendinnen mee! En vergeet niet je aan te melden voor sommige activiteiten 🙂

Wat is Halloween

Halloween werd al ver voor de middeleeuwen gevierd door de Kelten, inwoners van het huidige Frankrijk, Engeland en Ierland. Bij de Kelten speelden doden en geesten een belangrijke rol. Op 31 oktober was het de nacht van ’Samhain’, de God van de doden. De Kelten geloofden dat deze nacht geesten van de doden van dat afgelopen jaar terugkwamen om bezit te nemen van een levend lichaam. Om zich daartegen te beschermen verkleedden mensen zich als ‘dode’ en/ of droegen ze enge maskers. Op deze manier probeerden ze de geesten op een dwaalspoor te zetten of af te schrikken. Vandaar dat Halloween nu nog ‘gevierd’ wordt op 31 oktober.

Allerheiligen

Eeuwen later kreeg het christelijk geloof steeds meer invloed in Europa. En daarmee gingen ook de Katholieke feestdagen een rol spelen. In het jaar 609 na Christus werd door paus Bonifatius de 4e op 13 mei ‘Allerheiligen’ ingevoerd. Allerheiligen was bedoeld om heiligen te herdenken. Heiligen zijn overleden christenen die op een bijzondere manier Gods Liefde hadden uitgedragen en soms zelfs hun leven daarvoor hadden gegeven.

Allerzielen

Veel Kelten gingen geloven in de God van de christenen, maar ze bleven ook ‘Samhain’ vieren. Daarom werd in het jaar 835 na Christus door paus Gregorius de 4e, de datum van Allerheiligen verschoven van 13 mei naar 1 november. Hij hoopte dat de volken met Keltische gebruiken het Katholieke feest over zouden nemen. Alleen: in de praktijk gebeurde dit niet.
Daarnaast werd 2 november door de Katholieken uitgeroepen tot Allerzielen, een dag om de overige doden te gedenken.

Halloween

En zo ontstond er een vermenging van feesten. De avond voor Allerheiligen werd op deze manier Halloween. Hallow betekent heilig en E’en komt van avond. Letterlijk betekent het dus Heilige Avond. De verwarring was compleet. Nu, eeuwen later, weten we nauwelijks nog dat dit is gebeurd en zijn er mensen die denken dat Halloween van oorsprong christelijk is. Maar niets is dus minder waar.

Halloween heeft géén christelijke oorsprong

Als organisatie willen we deze kennis graag opnieuw verspreiden. Misschien denk je ‘lekker belangrijk’. Maar wij weten uit ervaring dat er met de geestelijke wereld niet te spotten valt. Waar wij bijvoorbeeld kunnen denken: ‘leuk, gezellig horror kijken’, daarvan weten wij dat deze dingen niet allemaal verzonnen zijn. Ze hebben niets met God te maken, maar alles met de vijand.  Wij zijn de kroon op Gods schepping en de vijand heeft maar 1 doel en dat is de kroon op Gods schepping vernietigen. Jezus heeft uitkomst gegeven en de macht van de vijand teniet gedaan. Maar het is aan ons de keuze wat we daarvan geloven en wat we daarmee wel of niet willen doen.